خودت رو در آینه دیگران ببین (روابط)

عشق دیگه وجود نداره

عشق دیگه وجود نداره!

جمله‌ای که خیلی از افراد تکرارش میکنند: “عشق هم عشق‌‌های قدیم” باورهای مخرب در حوزه

پیشنهاد ما به شما
×