دوره سیر تا پیاز یافتن شغل مورد علاقه و موفقیت در آن

این دوره برای توست اگه … اگه از کارمندی برای دولت خسته شدی اگه دیگه نمیخوای به یک درآمد بخور…

998,000 تومان

مشاوره خصوصی با دکتر محمدزاده

من سجاد محمدزاده هستم و دکترای مهندسی برق دارم و از زمانی که یادم میاد دوستان و آشنایان منو به عنوان…

449,000 تومان