دوره جریان ثروت در کسب و کار

جلسات این دوره در چه زمانی رونمایی می‌شود؟ جلسات این دوره در زمان‌های مشخص رونمایی می‌شوند تا شما بتوانید جلسات…

1,234,500 تومان

مشاوره خصوصی با دکتر محمدزاده

من سجاد محمدزاده هستم و دکترای مهندسی برق دارم و از زمانی که یادم میاد دوستان و آشنایان منو به عنوان…

49,000 تومان