مثالی زیبا از قانون جذب در کسب و کار

فایل تصویری مثالی زیبا از قانون جذب در کسب و کار ویدئو مدت زمان: 20:00 | حجم: 334 مگابایت پیش…
رایگان!

تاثیر عوامل بیرونی و مسئولیت‌پذیری

فایل تصویری تاثیر عوامل بیرونی و مسئولیت‌پذیری ویدئو مدت زمان: 11:39 دقیقه | حجم 307 مگابایت پیش نمایش فایل صوتی…
رایگان!

آرامش در عمل به قوانین الهی – کنترل خشم

فایل تصویری آرامش در عمل به قوانین الهی ویدئو مدت زمان: 08:47 | حجم: 221 مگابایت پیش نمایش فایل صوتی…
رایگان!

قانون بخشش

قانون بخشش فایل صوتی 22:34 پیش نمایش قانون بخشش   قانون بخشش این‌گونه عمل می‌کند که اگر کسی چیزی را…
رایگان!