لایو درس یا کسب و کار

فایل تصویری لایو درس یا کسب و کار؟ ویدئو مدت زمان: 41:50 دقیقه | حجم 667 مگابایت پیش نمایش فایل…
رایگان!

حزن و اندوه

فایل تصویری حزن و اندوه ویدئو مدت زمان: 30:26 دقیقه | حجم 504 مگابایت پیش نمایش فایل صوتی احساس نگرانی…
رایگان!

احساس نگرانی در مورد فرزند و پدر و مادر

فایل تصویری احساس نگرانی ویدئو مدت زمان: 32:59 دقیقه | حجم 594 مگابایت پیش نمایش فایل صوتی احساس نگرانی فایل…
رایگان!