قانون بخشش

قانون بخشش فایل صوتی 22:34 پیش نمایش قانون بخشش   قانون بخشش این‌گونه عمل می‌کند که اگر کسی چیزی را…
رایگان!