ماجراهای دکتر و کنجاو – قسمت چهارم

یکی از مشکلاتی که اکثر ما در طول زندگیمون درگیرش هستیم، مشکل شلوغی ذهن ماست. وقتی ذهنمون شلوغ باشه، دقت…

رایگان!

ماجراهای دکتر و کنجاو – قسمت سوم

در این قسمت کنجاو دچار اعتیاد به سیگار و مواد مخدر شده و مشکلات فراوانی برای او بوجود آمده و…

رایگان!

ماجراهای دکتر و کنجاو – قسمت دوم

در این قسمت کنجاو توسط یکی از آشنایان خود مسخره شده و این موضوع او را بسیار اذیت می‌کند. حال…

رایگان!

ماجراهای دکتر و کنجاو – قسمت اول

ماجراهای دکتر و کنجاو - قسمت اول (معرفی کنجاو) ویدئو مدت زمان: ۱۴:۱۸ | حجم: 3۷۹ مگابایت پیش نمایش ماجراهای…
رایگان!