چگونه ورودی‌های ذهنمون رو کنترل کنیم؟

فایل تصویری چگونه ورودی‌های ذهنمون کنترل کنیم؟ ویدئو مدت زمان: 23:36 | حجم: 358 مگابایت پیش نمایش فایل صوتی چگونه…
رایگان!

مثالی زیبا از قانون جذب در کسب و کار

فایل تصویری مثالی زیبا از قانون جذب در کسب و کار ویدئو مدت زمان: 20:00 | حجم: 334 مگابایت پیش…
رایگان!

آیا چشم زخم وجود دارد؟

فایل تصویری آیا چشم زخم وجود دارد؟ ویدئو مدت زمان: 24:33 | حجم: 408 مگابایت پیش نمایش فایل صوتی آیا…
رایگان!

لایو درس یا کسب و کار

فایل تصویری لایو درس یا کسب و کار؟ ویدئو مدت زمان: 41:50 دقیقه | حجم 667 مگابایت پیش نمایش فایل…
رایگان!

حزن و اندوه

فایل تصویری حزن و اندوه ویدئو مدت زمان: 30:26 دقیقه | حجم 504 مگابایت پیش نمایش فایل صوتی احساس نگرانی…
رایگان!

احساس نگرانی در مورد فرزند و پدر و مادر

فایل تصویری احساس نگرانی ویدئو مدت زمان: 32:59 دقیقه | حجم 594 مگابایت پیش نمایش فایل صوتی احساس نگرانی فایل…
رایگان!

فرکانس سلامتی و شکست بیماری

فایل تصویری فرکانس سلامتی ویدئو مدت زمان: 26:56 دقیقه | حجم 466 مگابایت پیش نمایش فایل صوتی فرکانس سلامتی فایل…
رایگان!

تاثیر عوامل بیرونی و مسئولیت‌پذیری

فایل تصویری تاثیر عوامل بیرونی و مسئولیت‌پذیری ویدئو مدت زمان: 11:39 دقیقه | حجم 307 مگابایت پیش نمایش فایل صوتی…
رایگان!

آرامش در عمل به قوانین الهی – کنترل خشم

فایل تصویری آرامش در عمل به قوانین الهی ویدئو مدت زمان: 08:47 | حجم: 221 مگابایت پیش نمایش فایل صوتی…
رایگان!