آهنگ‌ مدیتیشن و موسیقی بی کلام

دانلود زیباترین آهنگ های مدیتیشن و موسیقی‌های بی‌کلام در یک مجموعه با کیفیت عالی 

ما در بنیاد موفقیت دکتر محمدزاده برای شما بهترین آهنگ‌های مدیتیشن را فراهم کرده‌ایم که شما می‌توانید از آن‌ها برای انجام مدیتیشن و همچنین ریلکسیشن و حالت آلفا استفاده کنید.
ما تلاش کرده‌ایم فرکانس این آهنگ‌ها را به فرکانس‌های طبیعت نزدیک کنیم مانند فرکانس ۴۳۲ هرتز که فرکانس طبیعت است.
آهنگ‌های بی‌کلام مخصوص مدیتیشن

آهنگ مدیتیشن شماره ۱ فایل صوتی

مدت زمان: 5:23 دقیقه | حجم 5 مگابایت | Gymnopédies

آهنگ مدیتیشن شماره 2 فایل صوتی

مدت زمان: 4:25 دقیقه | حجم 6 مگابایت | Ice

آهنگ مدیتیشن شماره 3 فایل صوتی

مدت زمان: 4:32 دقیقه | حجم 6 مگابایت | Rain

آهنگ مدیتیشن شماره 4 فایل صوتی

مدت زمان: 4:23 دقیقه | حجم 6 مگابایت | Water

آهنگ مدیتیشن شماره 5 فایل صوتی

مدت زمان: 4:26 دقیقه | حجم 6 مگابایت | Wind

آهنگ مدیتیشن شماره 6 فایل صوتی

مدت زمان: 3:33 دقیقه | حجم 5 مگابایت | Summer

آهنگ مدیتیشن شماره 7 فایل صوتی

مدت زمان: 4:18 دقیقه | حجم 6 مگابایت | Earth

آهنگ مدیتیشن شماره 8 فایل صوتی

مدت زمان: 4:27 دقیقه | حجم 6 مگابایت | Davinson

آهنگ مدیتیشن شماره 9 فایل صوتی

مدت زمان: 3:53 دقیقه | حجم 5 مگابایت

آهنگ مدیتیشن شماره 10 فایل صوتی

مدت زمان: 5:55 دقیقه | حجم 8 مگابایت

آهنگ مدیتیشن شماره 11 فایل صوتی

مدت زمان: 14:37 دقیقه | حجم 21 مگابایت | Tabiat432hz

آهنگ مدیتیشن شماره 12 فایل صوتی

مدت زمان: 9:22 دقیقه | حجم 13 مگابایت | DoGhalb

آهنگ مدیتیشن شماره 13 فایل صوتی

مدت زمان: 14:58 دقیقه | حجم 21 مگابایت | Foloot

آهنگ مدیتیشن شماره 14 فایل صوتی

مدت زمان: 14:58 دقیقه | حجم 21 مگابایت | Energy

آهنگ مدیتیشن شماره 15 فایل صوتی

مدت زمان: 14:58 دقیقه | حجم 21 مگابایت | PortalEnergy

آهنگ مدیتیشن شماره 16 فایل صوتی

مدت زمان: 9:58 دقیقه | حجم 14 مگابایت | KhaliKardanAfkarGozashteh

آهنگ مدیتیشن شماره 17 فایل صوتی

مدت زمان: 14:59 دقیقه | حجم 21 مگابایت | ActiveDNA1

آهنگ مدیتیشن شماره 18 فایل صوتی

مدت زمان: 11:10 دقیقه | حجم 16 مگابایت | ActiveDNA2

آهنگ‌های مانترا مخصوص مدیتیشن

آهنگ مدیتیشن Adi Shakti فایل صوتی

مدت زمان: 12:42 دقیقه | حجم 30 مگابایت

Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo

Sarab Shakti, Sarab Shakti, Sarab Shakti, Namo Namo

Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Namo Namo

Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo

I bow to the primal power

من به قدرت اولیه تعظیم می کنم

I bow to the all-encompassing power

من در برابر قدرت فراگیر تعظیم می کنم

I bow to the creative power at the beginning

من در آغاز به قدرت خلاق تعظیم می کنم

I bow to the divine mother of all peace

سر تعظیم فرود می آورم به مادر الهی همه سلام

آهنگ مدیتیشن Mul Mantra فایل صوتی

مدت زمان: 10:39 دقیقه | حجم 15 مگابایت

  Ek Ong Ka (One Creator, Creation)

یک خالق، آفرینش

 (Sat Nam (Truth is God's Name

حقیقت نام خداست

(Kartaa Purkh (Doer of everything

انجام دهنده همه چیز

Nirbhao (Fearless) 

بی باک

Nirvair (Revengeless)

بی انتقام

Akaal Moorat (Undying)

بی مرگ

 Ajoonee (Unborn)

متولد نشده

Saibhang (Self Illumined)

خود روشن

Gur Prasaad (It is by Guru's Grace)

این توسط گریس گورو است

Jap (Repeat and Meditate!)

تکرار و مدیتیشن

 Aad Sach (True in the beginning)

در ابتدا درست است

Jugaad Sach (True trough all the ages)

در تمام سنین واقعی است

 Hai Bhee Sach (True even now)

حتی الان هم درسته

.(Nanak Hosee Bhee Sach (Nanak says Truth shall ever be

ناناک می گوید حقیقت همیشه خواهد بود

 

آهنگ مدیتیشن مانترای Hooponoponp فایل صوتی

مدت زمان: 8:10 دقیقه | حجم 7 مگابایت

آهنگ مدیتیشن SoulFlight1 فایل صوتی

مدت زمان: 9:57 دقیقه | حجم 9 مگابایت

آهنگ مدیتیشن SoulFlight2 فایل صوتی

مدت زمان: 14:59 دقیقه | حجم 21 مگابایت

آهنگ مدیتیشن مانترا فایل صوتی

مدت زمان: 9:01 دقیقه | حجم 13 مگابایت

آهنگ‌های مدیتیشن مخصوص چاکراها

آهنگ مدیتیشن هفت چاکرا فایل صوتی

مدت زمان: 14:19 دقیقه | حجم 20 مگابایت

آهنگ مدیتیشن چاکرا چشم سوم فایل صوتی

مدت زمان: 14:12 دقیقه | حجم 20 مگابایت

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط با این مقاله را نیز بررسی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

*

code

پیشنهاد ما به شما